Régészet Napja 2022

Régészet Napja 2022 – A megtartó közösség

 

A Magyar Régész Szövetség 2022-ben is meghirdeti a Régészet Napját.
 
Időpont: 2022. május 27-28. (péntek-szombat)
Téma: A megtartó közösség
 
Korunk egyik globális társadalmi kihívása az ember elmagányosodása. A jelenség mögött meghúzódó okok között megtaláljuk az egyéniség modern kori felértékelődésén túl az aktív szociális kapcsolatok csökkenését és a közösségek szerepének visszahúzódását is. Sokszor halljuk, hogy az ember társas lény és valóban, az elmúlt két év járványhelyzete, a karanténnal sújtott időszakok egyértelműen mutattak rá a társas kapcsolatok hiányának nehézségeire, a különféle közösségek életbevágó jelentőségére. A közösség megtartó, támogató ereje mindennél erősebben mutatkozik meg a szomszédunkban folyó háborúban otthonukat, szeretteiket elveszítő százezrek megsegítéséért összefogó szervezetek, egyének erőfeszítéseiben. Tisztában vagyunk vele, hogy számukra most az élelem, ruházat, szállás, az élet biztonsága a legégetőbb szükség, mégis szeretnénk buzdítani az eseményen résztvevő intézményeket, hogy saját szerény eszközeikkel, a menekültek ügyét fókuszba helyező programokkal, segélyszervezetek bekapcsolásával, segítők és bajbajutottak összekapcsolásával enyhítsenek a közénk érkezettek nehéz helyzetén.
 
A kooperáció, együttműködés mindig is a sikeres közösségek ismérve volt, de a régmúlt embere méginkább rá volt utalva a körülötte élő közösségre. Méretüktől, jellegüktől, felépítésüktől függően vagy élethosszukat tekintve ezek a közösségek nagyon sokfélék lehettek akár vérségi, társadalmi, gazdasági vagy éppen egy vallási vagy más szellemi közösségről volt szó. Milyen eszözökkel segítheti a régészet a régmúlt különböző közösségeinek felismerését, bemutatását?
 
A legalapvetőbb közösség a család, ahol a vérségi kapcsolatok ma már a legújabb bioarchaeológiai, genetikai vizsgálatok segítségével feltérképezhetőek, a háztartások régészete révén pedig a családok gazdasági, társadalmi élete, szerepe is megismerhető. Az őskori kultúrák közösségeinek temetkezési szokásai, eszközkészítési hagyományai, díszítő motívumkincse, építészeti megoldásai vagy éppen rituális szokásai mind az ember közösséghez tartozásának igényét és megvalósulását tükrözik. A régmúlt települések, városok és falvak nem csupán földművesek, iparosok és kereskedők települései voltak, hanem egyben társadalmi közösségek is. A földrajzi közelség, az egy helyen élés és a közös, lokális múlt tudása is közösséggé formál, de a különböző társadalmi csoportok is megélték összetartozásukat, mely a hasonló életmódban, tárgyi és építészeti kultúrában érhető tetten a régészet eszközeivel. A kisebb, helyi közösségeken túl a különböző etnikumokhoz tartozó egyének vagy a tartományok, királyságok, országok népei, egy-egy szakmát űző céhek, kereskedő társaságok tagjai, illetve egy-egy vallás hívei nagyobb közösségek tagjaiként is kapcsolódtak egymáshoz. A települések, várak, templomok, kolostorok őrzik ezen közösségek emléket, tagjaik összetartozását és közös identitását. A különböző méretű, jellegű és egymást átszövő csoportokhoz és közösségekhez tartozás alkották és alkotják ma is a személyes identitások sokféleségét, melyek mégis számtalan ponton kötik össze az egyéneket. A közösség és a régészet azonban nem csak elmúlt korok témáit érintve kapcsolhatók össze, a régészet mint szakmai társaság is működik, illetve a közösségi régészet révén a szakmán kívüli érdeklődőket is igyekszik a tágabban értelmezett szakmai közösségbe bevonni.
 
Javasoljuk, hogy a Régészet Napjához csatlakozó intézmények az ajánlott témakörhöz kapcsolódóan az esetleges járványügyi intézkedésekhez alkalmazkodva tervezzék rendezvényeiket: ha van rá biztonságos lehetőség, minél több élő, kültéri esetleg beltéri programot szervezzenek. A Régészet Napja rendszerint jó lehetőséget teremt régészeti tematikájú túrák és kirándulások szervezésre is. Ahol élő találkozásra nincs mód, ott az elmúlt években egyre több lehetőséget kínáló online eseményekkel kapcsolódjanak az idei programokhoz.

 

Jó böngészést kívánnak 2022-es Régészet Napja szervezői:

Mag Hella, művészettörténész, régész

Szabó Orsolya, régész, PhD hallgató, a Magyar Régész Szövetség elnökségi tagja

Dr. Tankó Károly, a Magyar Régész Szövetség elnöke

Dr. Zatykó Csilla, a Magyar Régész Szövetség alelnöke

 

 

Kiemelt segítőink:

Antoni Dániel, a Közösségi Régészeti Egyesület támogatója

Gergácz Rebeka, régész, a Magyar Régész Szövetség tagja

Győri Tibor, a Közösségi Régészeti Egyesület támogatója

Huszár Zsófia, informatikus

Kovács Zoltán, a Közösségi Régészeti Egyesület tagja

Vindus Melinda, a Magyar Régész Szövetség tagja

 

 

Külön, hatalmas köszönet:

A Pazirik Informatikai Kft. munkatársainak!